top of page

Historia Chorągwi Harcerzy w USA

Trudno jest uchwycić początek harcerstwa męskiego w Stanach Zjednoczonych. Być może było nim istniejące przy Związku Narodowym Polskim – harcerstwo, z którego w lutym 1932 roku druh Stanislaw Kołodziejczyk mianowany został Naczelnym Harcmistrzem ZNP, być może była nim osoba hm. Leopolda Obierka, Przedstawiciela ZHP na Stany Zjednoczone w latach 1943-1951, na pewno jednak “historycznym” początkiem było utworzenie listem Naczelnictwa ZHP w Londynie z dnia 20 lipca 1951 roku Delegatury na Stany Zjednoczone. Delegatka Naczelnictwa została Hm. Wada Kamieniecka-Grycko, Delegatka Głównej Kwatery Harcerek – Hm. Ewa Karpińska-Gierat, Delegatem Głównej Kwatery Harcerzy – Hm. Jan Kanty Miska.

W kwietniu 1952 roku w Detroit, grono instruktorskie z Chicago,  Detroit, oraz Nowego Jorku, tworzy Okręg ZHP Stany Zjednoczone.

Sztandar Chorągwi został poświęcony dnia 22 sierpnia 1988 roku na zlocie w Rising Sun, Maryland przez bp. Hm Szczepana Wesołego i przekazany Komendantowi Chorągwi Harcerzy USA przez Naczelnika Harcerzy z Londynu Hm. Jacka Bernasińskiego.

bottom of page